header

Filmowanie

Filmowanie KrÄ™cenie filmów reklamowych, fabularnych, przyrodniczych lub seriali należy do naszych specjalnoÅ›ci. ChÄ™tnie doradzimy kompetentnie i osobiÅ›cie we wszelkich kwestiach.

DziÄ™ki naszej dużej, globalnej sieci Å›migÅ‚owców możemy PaÅ„stwu zawsze zaoferować helikopter który dostosujemy do PaÅ„stwa wymagaÅ„ produkcyjnych.

Najlepsze wyniki przez zastosowanie najlepszych systemów kamer

Wybór systemu kamer jest zwiÄ…zany z wymaganiami dla poszczególnych ujęć. UżywajÄ…c systemu Tyler Mount mogÄ… PaÅ„stwo przykÅ‚adowo filmować bokiem przy otwartych drzwiach Å›migÅ‚owca. Ten rodzaj filmowania stosuje siÄ™ czÄ™sto w trakcie imprez sportowych lub przy okrążaniu budynków. ChcÄ…c filmować poÅ›cig za pojazdem lub nalot na budynek czy na wybranÄ… powierzchniÄ™, proponujemy zastosowanie systemu Cineflex z jego doskonaÅ‚ymi wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciami. Dalsze informacje na temat odpowiednich systemów znajdÄ… PaÅ„stwo w nastÄ™pujÄ…cych podpunktach.

[do systemów kamer]