header

Ochrona danych osobowych

Korzystanie z tej strony internetowej jest generalnie możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach pobierane są dane osobowe, np. poprzez wysłanie formularza kontaktowego, zawsze odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i niniejszą polityką prywatności, poufnie traktujemy Państwa dane osobowe.

Cookies

W Internecie używane są tak zwane pliki cookie. To proste pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i wysyłane każdorazowo do serwera, kiedy przeglądają Państwo stronę, w celu rozpoznania przeglądarki. Najczęstszą formą pliku cookie jest plik cookie sesji, dzięki któremu możliwe jest m.in. logowanie. Ten plik cookie jest zazwyczaj kasowany podczas wylogowywania się lub zamykania przeglądarki.

Generalnie, istnieje możliwość wyrażenia niezgody lub zezwolenia na pliki cookie w przeglądarce lub na poszczególnych stronach, i ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookie były kasowane po zamknięciu przeglądarki. Może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności stron internetowych, i spowodować, że np. zalogowanie nie będzie już możliwe lub będzie musiało zostać wykonane ponownie. 

Pliki logowania serwera (server log files)

Serwer naszych stron internetowych tworzy automatycznie, podczas uzyskiwania dostępu do naszej usługi, tak zwane pliki logowania serwera. Tam zapisywane są dane przesyłane przez Państwa przeglądarkę. Są to: data i godzina żądania dostępu do serwera, adres docelowy, adres IP, adres URL strony przekierowującej, a także agent użytkownika, który zawiera informacje o przeglądarce oraz systemie operacyjnym.

Te pliki logowania są usuwane z naszego serwera po jednym dniu i nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia pliku logowania pod kątem konkretnych poszlak dotyczących ich nielegalnego użycia.

Formularz kontaktowy 

W momencie wysłania formularza kontaktowego, wszystkie dane osobowe w nim zawarte, są szyfrowane, a następnie jako e-mail (patrz: akapit dot. e-maila) przesyłane na nasz serwer w Niemczech. Obowiązkowe informacje, które muszą być podane w formularzu to przynajmniej jedna możliwość kontaktu (adres e-mail lub numer telefonu) oraz wpisana wiadomość.

E-mail

Maile przychodzące przechowywane są na serwerze www, który jest wydzierżawiony od nas w Niemczech i udostępniany wszystkim opiekunom klienta za pośrednictwem centralnej skrzynki mailowej. Wszystkie dane osobowe zawarte w danej wiadomości są wykorzystane wyłącznie w celu wyjaśnienia opisanej przez Państwa sytuacji, i o ile istnieje taka potrzeba, również w celu skontaktowania się z Państwem w tej sprawie. Przekazywanie Państwa danych lub łączenie ich z innymi źródłami nie jest planowane i nie będzie miało miejsca bez Państwa zgody.

W ramach przetwarzania Państwa zapytania, o ile zostało skierowane do nas konkretne zapytanie i oferujemy tego rodzaju usługę, zbierane są informacje z e-maila, które są ważne z punktu widzenia wyjaśnienia Państwa zapytania. Następnie są one dodatkowo zapisywane w Bazie Danych Klienta, a dostęp do nich mają pracownicy działu opieki klienta. Z reguły są to Państwa imię i nazwisko, nazwa firmy oraz przynajmniej jeden kontakt (telefon, e-mail lub fax), jak również w przypadku zapytania ofertowego – Państwa adres. Pozostałe informacje dotyczące Bazy Danych Klienta można znaleźć w odrębnym opisie naszej polityki prywatności, którą na Państwa życzenie możemy przesłać.

Po otrzymaniu i przetworzeniu wiadomości e-mail, jest ona na stałe zapisywana w ramach audytowej archiwizacji wiadomości mailowych.

Google Analytics

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, serwis analityczny firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z plików tekstowych, tzw. "cookies", w celu zbierania danych o użytkowaniu, które zapisywane są na Państwa komputerze. Dane te są przesyłane na serwer Google w USA i umożliwiają operatorowi analizę ogólnego wykorzystania tej strony internetowej.

Udostępniona przez nas opcja "anonimizacji adresu IP" spowoduje skrócenie adresu IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które podpisały Umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a tym samym zostanie przeniesiona jedynie fragmentarycznie na serwery Google. W ten sposób, z naszej perspektywy, są Państwo anonimowymi użytkownikami.  

Więcej informacji na temat warunków korzystania oraz na temat ochrony danych osobowych przez Google Analytics oraz Google, można znaleźć na stronach:

Brak zgody na gromadzenia danych

Istnieje możliwość wydania zakazu na gromadzenie danych o użytkowaniu przez Google, w tym celu należy kliknąć na poniższy link oraz zainstalować wtyczkę przeglądarki Google, którą można tam pobrać: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Ponadto możliwe jest zablokowanie Google Analytics poprzez rezygnację z plików cookie (tzw. „Opt-Out-Cookie“). Klikając na poniższy link, plik cookie jest deaktywowany: wyłącz Google Analytics .

Tawk.to - czat

Alternatywną formą kontaktu do e-maila, formularza kontaktowego czy rozmowy telefonicznej, jest serwis czat tawk.to amerykańskiego dostawcy, który mamy w swojej ofercie. Dostawca oddaje do dyspozycji system zaplecza, w którym opiekun klienta jest w stanie sprawdzić podczas sesji, jakie strony odwiedza użytkownik oraz z jakiego kraju pochodzi. Ponadto może zostać wskazany adres IP oraz przybliżona lokalizacja użytkownika. 

Wszystkie powyżej wymienione dane, w tym historia czatów, są szyfrowane za pomocą tak zwanego widżetu (w tym przypadku jest to okno czatu) i przesyłane do amerykańskiego serwera dostawcy.

Użytkownik może wysłać historię czatu przez okno czatu i w ten sposób ją zapisać. Jeśli z czatu wyniknie jakiś konkretny wniosek, wówczas historia czatu lub jej podsumowanie zapisywane są w naszej Bazie Danych Klientów. Dane osobowe, które Państwo udostępnili, a zatem - imię i nazwisko oraz co najmniej jedna możliwość kontaktu są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia i wyjaśnienia Państwa zapytania. Przekazywanie Państwa danych lub łączenie ich z innymi źródłami nie jest planowane i nie będzie miało miejsca bez Państwa zgody.

Dane, które są przechowywane na serwerze amerykańskiego dostawcy czatu tawk.to, takie jak historia czatu, adres IP, miejscowość i data, będą przez nas usunięte najpóźniej po upływie jednego tygodnia.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności dostawcy (w j. angielski):