header

Odśnieżanie

Zarządcy budynków i kierownicy produkcji podczas ostatnich zim często stali przed zadaniem znalezienia szybkiego i bezpiecznego sposobu na usunięcie dużych ilości śniegu z dachów hal targowych i produkcyjnych. Obfite opady śniegu doprowadzały często do strat w produkcji,  ponieważ hale fabryczne musiały zostać zamknięte z powodu przekroczenia maksymalnego obciążenia dachu. To naruszało wrażliwe procesy transportowe „just-in-time” znanych firm i w niektórych przypadkach doprowadziło do wielodniowych przerw w dostawach. Ten problem dotyczył również wiele sklepów budowlanych, meblowych oraz licznych hal targowych.

Wiele firm zdecydowało się z tego powodu na usuniecie ciężkiego śniegu z ich hal produkcyjnych i magazynowych za pomocą śmigłowców firmy Deutsche-Helikopter. Odśnieżanie za pomocą helikoptera wyklucza wszelkie zagrożenie dla personelu, ponieważ pracownicy nie muszą pracować na zaśnieżonych dachach, którym często grozi zawalenie pod ciężarem śniegu. Zastosowanie śmigłowca jest ponadto często tańsze niż ręczne usuwanie śniegu, ponieważ nie ma wysokich kosztów personalnych.

Kierownicy operacyjni firmy Deutsche-Helikopter koordynowali w ostatnich latach odśnieżania przy pomocy śmigłowców w całych Niemczech, umożliwiając tym samym szybkie usunięcie ciężkiego śniegu z dachów bez narażania pracowników na niebezpieczeństwa.

Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na śmigłowce do odśnieżania oraz na dobre doświadczenia z naszych usług, które nasi klienci doświadczyli również w tym roku, już teraz opracowujemy modele gotowości do akcji odśnieżania dachów na telefon, na terenie całej Europy, które w razie konieczności zapewniają prawo do ekskluzywnego dostępu do odpowiedniego śmigłowca.

Nasza niemiecka siec partnerska gwarantuje udostępnienie adekwatnego śmigłowca również w razie zaalarmowań bez wyprzedzenia – a to w bardzo krótkim czasie. W związku z tym z odśnieżaniem za pomocą śmigłowca możemy rozpocząć zaledwie w ciągu jednej godziny od złożenia zamówienia.

Chętnie jesteśmy do Państwa dyspozycji i omówimy wykonalność techniczną odśnieżania Państwa obiektu za pomocą śmigłowca. Oczywiście w każdej chwili oraz bezpłatnie.

Wspomnienie ubiegłego sezonu zimowego 2012/2013

Obfite opady śniegu szczególnie podczas ostatniej zimy spowodowały liczne akcje odśnieżania dachów w całych Niemczech.

Tak też firma Deutsche-Helikopter zorganizowała i skoordynowała między innymi odśnieżanie wielu magazynów koncernu IKEA oraz osunęła masy ciężkiego śniegu z dachów niektórych dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego. Również renomowani producenci napojów, jak Coca-Cola skorzystały z naszego konceptu odśnieżania, omijając tym samym utrudnienia w produkcji. Z naszych kompleksowych usług skorzystały jednak nie tylko duże korporacje, jak firma Siemens, ale również średnie przedsiębiorstwa handlowe oraz gospodarstwa rolnicze, zabezpieczając się w ten sposób przed szkodami z powodu nadmiernego obciążenia dachów przez śnieg.

Optymalne przygotowanie: koncepcja odśnieżania według potrzeb

Wiele firm opracowuje plan odśnieżania jeszcze wtedy, kiedy warunki pogodowe nie sprawiają żadnych problemów. Planowanie z wyprzedzeniem jest najbardziej opłacalne. Przede wszystkim liczne towarzystwa ubezpieczeniowe nalegają, aby taki plan został przygotowany przez firmy. Dodatkowo wcześniej poczynione skrupulatne przygotowania, eliminują niektóre działania podczas awaryjnej sytuacji, dzięki czemu faktyczne prace porządkowe mogą rozpocząć się szybciej.

Nasi eksperci ds. helikopterów z przyjemnością opracują Państwu plan odśnieżania dachu. W tym celu przeprowadzamy inspekcję na miejscu, co pozwala z wyprzedzeniem uwzględnić wszystkie warianty i czynniki, które mogą się pojawić podczas odśnieżania przy pomocy helikoptera. Cała koncepcja jest przez nas przygotowywana na piśmie, a następnie w razie potrzeby może zostać bardzo szybko wdrożona. Oczywiście w każdej chwili plan działań może zostać dostosowany do zmieniającej się sytuacji i zmieniony w zależności od Państwa indywidualnych potrzeb. Z nami są Państwo dobrze przygotowani na sytuacje awaryjne.

Zapraszamy do sprawdzenia, jakie działania zawiera nasza koncepcja odśnieżania.

FAQ – Często zadawane pytania

Gdzie można usuwać śnieg za pomocą śmigłowca?

Loty w celu odśnieżania są możliwe we wszystkich regionach Europy. W zależności od lokalizacji obiektu, który ma być odśnieżony, mogą istnieć urzędowe wymogi co do wyboru modelu helikoptera. Chętnie rozważymy podczas osobistej rozmowy możliwości odśnieżania Państwa obiektu przy pomocy śmigłowca.

Ile kosztuje odśnieżanie za pomocą śmigłowca?

Łączna cena lotu w celu odśnieżania zależy głównie od lokalizacji nieruchomości i typu zastosowanego śmigłowca. Zgodnie z umową w skład kosztów końcowych wchodzą, koszt przylotu i odlotu śmigłowca i czas jego pracy na miejscu oraz ewentualne koszty postojów, lotów w celu tankowania, odlodzeń maszyny, czy noclegu dla załogi i parkingu dla helikoptera. Na Państwa życzenie skalkulujemy koszt lotu w celu odśnieżania Państwa obiektu, oczywiście bezpłatnie i bez zobowiązań.

Jaką techniką odbywa się odśnieżanie?

Możliwość odśnieżania śmigłowcem opiera się na specyficznej budowie tych latających obiektów.

Kręcące się łopaty wirnika wytwarzają dynamiczną siłę wyporu. Rezultat tego działania to tak zwany „downwash” z helikoptera, czyli podmuch powietrza w dół. Siła tego „downwash” różni się w zależności od modelu śmigłowca. Podczas lotów odśnieżających, helikopter przelatuje nad powierzchnią śniegu w niewielkiej wysokości i w lekkim ruchu do przodu, usuwając w ten sposób ciężki śnieg wolno, ale skutecznie i efektywnie.

Jaki jest czas oczekiwania na zastosowanie śmigłowca w celu odśnieżania?

W nagłych przypadkach konieczna jest szybka reakcja, aby zapobiec na przykład kosztownym ewakuacjom lub przestojom w produkcji, spowodowanym przekroczeniom dopuszczalnego obciążenia dachów. Dlatego jesteśmy w stanie udostępnić adekwatny śmigłowiec z reguły w ciągu 60 minut od złożenia zamówienia i niezwłocznie rozpocząć odśnieżanie. W razie potrzeby nasze centrum dowodzenia jest do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.

Czy loty w celu odśnieżania wymagają specjalnego przygotowania?

Podczas wykonywania odśnieżania dachów przy pomocy śmigłowca należy zwrócić uwagę na to, aby w budynkach, które będą odśnieżane w miarę możliwości nie znajdowali się pracownicy oraz aby obszar operacyjny był wystarczająco zabezpieczony w celu zminimalizowania zakłóceń porządku publicznego. W zależności od lokalizacji obiektu, może zaistnieć konieczność zamknięcia dróg w bezpośrednim sąsiedztwie odśnieżanego budynku. Nasi koordynatorzy zawiadujący akcją z przyjemnością opracują razem z Państwem koncept, który spełni wszelkie wymagania.

Czy istnieją referencje dla udanych akcji odśnieżania przy pomocy śmigłowca?

Usuwanie śniegu przy pomocy helikoptera praktykuje się od dłuższego czasu w Stanach Zjednoczonych i Kandzie. Jest to popularna metoda zabezpieczenia przed niebezpieczeństwem nadmiernego obciążenia stropów z powodu pokrycia śniegiem. Firma Deutsche-Helikopter zwłaszcza podczas śnieżnych zim ostatnich lat organizowała i koordynowała liczne akcje odśnieżania dla renomowanych firm na teranie całych Niemiec.

Kiedy można przeprowadzić loty w celu odśnieżania?

Lot w celu odśnieżania może być przeprowadzony tylko według reguł latania na widoczność (Visual Flight Rules), aby w dużej mierze wykluczyć zagrożenie dla pilota i odśnieżanych budynków. To oznacza, że lot musi się odbyć przy świetle dziennym. Chętnie omówimy z Państwem wszelkie szczegóły podczas osobistej rozmowy.

Czy przed lotem musi się odbyć wizja lokalna?

Zleceniodawca powinien umożliwić firmie lotniczej zapoznanie się z miejscem przeprowadzenia akcji przed lotem. Jeżeli nie jest to możliwe ze względu na za małe wyprzedzenie czasowe, ocena realizacji przedsięwzięcia należy do pilota. Z tego powodu może dojść do przedłużenia lotu, co przypisuje się zleceniodawcy. Opinia o statyce budynku nad którym odbędzie się odśnieżanie leży zawsze w rekach zleceniodawcy.

Czy na odśnieżanie przy pomocy śmigłowca potrzebne jest zezwolenie?

Loty w celu odśnieżania są dozwolone przez Federalny Urząd Lotnictwa i zadeklarowane jako loty robocze. Ich realizacja podlega przepisom i dyrektywom Federalnego Urzędu Lotnictwa. W niektórych regionach trzeba uzyskać specjalne zezwolenia, które można zdobyć niezwłocznie. Nasi eksperci ocenią już podczas rozmowy telefonicznej prawdopodobieństwo ewentualnej zgody dla lotu nad Państwa obiektem. Państwo zaś nie muszą się troszczyć o żadne zezwolenia.

Jakie wymogi musi spełniać zastosowany śmigłowiec?

Do lotów w celu odśnieżania zatrudniamy tylko i wyłącznie zarejestrowane firmy lotnicze, które dysponują wydajnymi śmigłowcami o dużej mocy. Tylko te helikoptery są w stanie efektywnie wzbić w powietrze leżący, puszysty śnieg. Nie polecamy lotów mniejszymi modelami śmigłowców.

Jaki helikopter mam wybrać?

Do odśnieżania helikopterem można stosować prawie wszystkie helikoptery o dużej mocy, które są w stanie generować wystarczająco duży „downwash”. Oprócz liczby zainstalowanych turbin, istnieje wiele konfiguracji wirnika, które również mają ogromny wpływ na zdolność śmigłowca do odśnieżania. Z przyjemnością poradzimy Państwu osobiście i opracujemy najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla obiektu który wymaga odśnieżenia.