header

Pomoc w przypadku katastrof

Czas czytania: 2 minut

Szybki dostęp do wydajnych śmigłowców w połączeniu z bardzo doświadczonym personelem ma szczególne znaczenie podczas operacji w regionach katastrof. Organizujemy Państwa loty z pomocą podczas powodzi lub pożarów lasów. Ponadto transportujemy ludzi lub materiał po wichurach, trzęsieniach ziemi lub innych klęskach żywiołowych. Jeżeli zaistnieje potrzeba zastosowania helikoptera przystosowanego do operacji w różnorodnych katastrofach, nasi eksperci stoją do Państwa dyspozycji pod naszym bezpłatnym numerem serwisowym 24 godziny na dobę.

Powódź

Zabezpieczenie i stabilizacja wałów przeciwpowodziowych poprzez dostawę worków z piaskiem drogą powietrzną należy do najczęstszych zadań śmigłowców w obszarach objętych powodzią. Wybór odpowiedniego śmigłowca dostosowuje się przy tym do maksymalnej masy worków z piaskiem do transportu. Jeżeli pojemność worków z piaskiem jest niewielka, podnosimy podczas jednego wzniesienia większą ilość worków za pomocą specjalnych sieci. Nasz profesjonalny zespół na ziemi, bardzo doświadczeni piloci oraz cysterna z paliwem podstawiona na lądowisku, zapewniają zapewniają w każdej chwili akcje śmigłowca bez przerw. Jeżeli podczas zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych zaistniałaby potrzeba lotu innego rodzaju, jesteśmy w stanie zareagować niezwłocznie. Ratowanie osób za pomocą wyciągarki lub transport zwierząt na specjalnych zamocowaniach w żadnej chwili nie stanowi przeszkód. Jeżeli w akcji biorą udział duże śmigłowcowe to w ich wnętrzu możemy wytransportować jednocześnie do 20 osób ze strefy zagrożenia.

Pożar lasu

Brak tlenu wynikający z wysokich temperatur powstających nad ogniem powoduje spadek mocy turbin prawie wszystkich modeli helikopterów. Z tego powodu w walce z pożarami lasów stosujemy wyłącznie śmigłowce do ciężkich transportów. Tylko największe helikoptery mogą w takich warunkach bez trudu zabrać wystarczającą ilość wody aby ją zrzucić nad płonącym obszarem. Operacje tego typu w każdym kraju zawsze koordynujemy współpracując z miejskimi władzami.

Wichura

Skutki szkód wywołanych przez wichury mogą być różnorodne. Oprócz odtransportowywania przedmiotów z terenów trudno dostępnych często używamy śmigłowców aby transportować powalone drzewa z gęsto zarośniętych lasów. Podczas tak zwanych lotów „Logging” profesjonalny zespół na ziemi mocuje drzewo specjalnymi pasami aby doświadczona para pilotów mogła przetransportować drzewo do wybranego miejsca.

Metodą Logging z lasu można również usuwać chore lub nie połamane drzewa. Przy tym do czubka drzewa które ma zostać usunięte mocuje się odpowiednie pasy. Bezpośrednio po ścięciu drzewa helikopter wznosi się w powietrze wraz z całym drzewem. Tą techniką jesteśmy nie tylko w stanie usuwać drzewa z każdego miejsca w lesie, ale także zminimalizować szkody lasu na taki poziom, jaki nie jest osiągalny żadną inną metodą.

Trzęsienie ziemi

Trudno dostępne rejony po trzęsieniach ziemi są często osiągalne tylko drogą powietrzną. Do tego celu stosujemy na całym świecie wszelkiego rodzaju śmigłowce o każdej wielkości. Stosując małe helikoptery możemy nie tylko monitorować obszary i kontrolować przebiegi akcji lecz także dokonywać lotów pomiarowych. Większymi śmigłowcami jesteśmy w stanie transportować sprzęt lub ewakuować ludzi. Zachęcamy do rozmowy z naszymi ekspertami. Chętnie razem z Państwem dobierzemy jednostki odpowiednie dla Państwa misji.